Eesti Pagarite Selts ühendab vabatahtlikkuse alusel pagareid ja kondiitreid ning nende tegevusalaga vahetult seotud teiste elukutsetega füüsilisi isikuid või ettevõtteid. Selts asutati 24. mail 1989. aastal Tartus mittetulundusühinguna. Seltsi eesmärk on pagari- ja kondiitrialal töötajate ühendamine koostöö arendamiseks ning eriala tutvustamiseks. Selts korraldab liikmetele koolitusi ja konkursse ning tähtsat osa on seltsi tegevuses edendanud kutsevõistlused. Nii on edu saavutanud ja tuntust kogunud mitmed praegu tegutsevad pagarid-kondiitrid. Seltsi liikmed osalevad ka vabariiklike kutsestandardite väljatöötamisel ja kutsekomisjonis.

Eesti Pagarite Selts ühendab vabatahtlikkuse alusel pagareid ja kondiitreid ning nende tegevusalaga vahetult seotud teiste elukutsetega füüsilisi isikuid või ettevõtteid. Selts asutati 24. mail 1989. aastal Tartus mittetulundusühinguna. Seltsi eesmärk on pagari- ja kondiitrialal töötajate ühendamine koostöö arendamiseks ning eriala tutvustamiseks. Selts korraldab liikmetele koolitusi ja konkursse ning tähtsat osa on seltsi tegevuses edendanud kutsevõistlused. Nii on edu saavutanud ja tuntust kogunud mitmed praegu tegutsevad pagarid-kondiitrid. Seltsi liikmed osalevad ka vabariiklike kutsestandardite väljatöötamisel ja kutsekomisjonis.