Eesti Pagarite Selts tähistas 25. juubelit
23. mail 2014 toimus Olustveres Eesti Pagarite Seltsi 25. juubeli tähistamine. Üritus algas EPS üldkoguga, kus rahuldati Katrin Kapten-Leppiku ja Janno Semidori avaldused juhatuse liikmetest lahkumiseks ja valiti uuteks juhatuse liikmeteks Meelis Pärn ja Heiki Hallik. Kinnitati EPS 2013. aasta majandusaruanne. Järgnes huvitav ekskursioon Olustvere mõisahoonetes, mida juhtis Olustvere kooli direktor Arnold Pastak. Leivakojas tunnustati tänukirjaga EPS endisi juhte: Linda Kaske, Vaike Kilvitsat ja Katrin Kapten-Leppikut ning juhatuse pikaajalisi liikmeid Janno Semidori ja Viiu Magnust. Tervitusi tõid Eesti Leivaliidu president Uno Kaldmäe ja Tartu Kutsehariduskeskus. Ühiselt söödi mulgiputru, mekiti Olustvere kooli jooke ja torti. Vaike Kilvits rääkis pikemalt seltsi loomise ja tegevuse ajaloost ning viis läbi viktoriini. Osalejad said vaadata aastate jooksul tehtud fotosid ja tehti ka ühispilt seltsi lipu taustal. Meeleolu hoidsid üleval pillimees Ain ja Arnold Pastak. Vaata pilte ürituselt siit.

Eesti Pagarite Selts tähistas 25. juubelit

23. mail 2014 toimus Olustveres Eesti Pagarite Seltsi 25. juubeli tähistamine. Üritus algas EPS üldkoguga, kus rahuldati Katrin Kapten-Leppiku ja Janno Semidori avaldused juhatuse liikmetest lahkumiseks ja valiti uuteks juhatuse liikmeteks Meelis Pärn ja Heiki Hallik. Kinnitati EPS 2013. aasta majandusaruanne. Järgnes huvitav ekskursioon Olustvere mõisahoonetes, mida juhtis Olustvere kooli direktor Arnold Pastak. Leivakojas tunnustati tänukirjaga EPS endisi juhte: Linda Kaske, Vaike Kilvitsat ja Katrin Kapten-Leppikut ning juhatuse pikaajalisi liikmeid Janno Semidori ja Viiu Magnust. Tervitusi tõid Eesti Leivaliidu president Uno Kaldmäe ja Tartu Kutsehariduskeskus. Ühiselt söödi mulgiputru, mekiti Olustvere kooli jooke ja torti. Vaike Kilvits rääkis pikemalt seltsi loomise ja tegevuse ajaloost ning viis läbi viktoriini. Osalejad said vaadata aastate jooksul tehtud fotosid ja tehti ka ühispilt seltsi lipu taustal. Meeleolu hoidsid üleval pillimees Ain ja Arnold Pastak. Vaata pilte ürituselt siit.